Nollränta under längre tid säger riksbanken, inte för långivare hos Lendify!

bästa investeringen 2018

I en tid då inlåningsräntorna knappt når över inflationen har en mängd sparare börjar söka alternativa vägar till stabila investeringar. Obligationer och hedgefonder är två sätt sätt, men person-till-person-lånemarknaden är en annan produkt som vinner mark. Vi som följer affärspressen haft svårt att missa Google-backade LendingClubs börsnotering i December 2014, en av årets största.

I Sverige har marknaden tagit fart, men vi ligger för en gångs skull för någonting på nätet efter andra delar av världen.  2015 verkar dock bli året då det händer, och Lendify företaget som går i bräschen. Tillsammans ska ni och vi revolutionera lånemarknaden även på hemmaplan. Tillsammans ska vi bryta storbankernas monopol och ta tillbaka makten till oss privatpersoner.

Just när detta skrivs finns det drygt 40 låneansökningar ute på https://lendify.se/Invest/MyInvest som söker finansiering, samtliga ger en avkastning på mellan 3% och 16% om året. Varför ska en storbank tjäna dessa pengar (plus lite till), och inte en privatperson? – det är ju dennes pengar som arbetar. Många ser det som en orubblig faktor i samhället att bankerna styr lånemarknaden och har en inneboende rätt att få avkastningen från privatlån, det tycker inte vi!

Vi tycker att det ska finnas en smidig, säker och transparent marknadsplats där låntagare och långivare kan mötas och hjälpa varandra.

Vilken tur att det gör det.

Välkommen till Lendify! Sveriges första riktiga handelsplats för person-till-person-lån.