Våra tre vanligaste frågor

Hur kan Lendify erbjuda investerare så god avkastning, vad händer vid en eventuell konkurs och omfattas Lendify av den statliga insättningsgaratin? I detta inlägg besvarar vi tre vanliga frågor från er investerare.

1. Hur kan Lendify erbjuda investerare så god avkastning?

Framförallt tre punkter är viktiga för att vi ska kunna ge den goda avkastning som vi gör till investerare och de förmånliga räntor vi ger låntagare.
(I) Lendify har en systematisk kostnadsfördel mot traditionella kreditgivare (100% automatiserad låneansöknings-process, inga fysiska kundkontor, inga kapitaltäckningskrav etc.)
(II) Lendify har en mycket effektiv låneanskaffnings-process med låga kostnader
(III) Lendify har mer effektiv kreditmodell som inkluderar fler datakällor än de som används av traditionella kreditgivare och som på ett mer rättvist sätt återspeglar låntagarens verkliga återbetalningsförmåga. 
Samtliga dessa fördelar delar Lendify med sig av till investerare genom att erbjuda högre avkastning, samt till låntagaren som får en förmånligare ränta. Se exempel i bilden ovan.

2. Vad händer vid en eventuell konkurs?

Alla avtal som upprättas är mellan investerare och låntagare. Lendify är en marknadsplats som länkar samman investerare med låntagare och hanterar de alla nödvändiga administrativa tjänsterna.
Att avtalen upprättas mellan investerare och låntagare innebär att om Lendify mot förmodan inte kan driva verksamheten vidare kvarstår skuldebreven och således avtalen mellan investerare och låntagare. För att ytterligare stärka tryggheten för våra investerare har vi upprättat ett back up-serviceavtal med Lindorff där Lindorff åtar sig att ha nödvändig kunskap och processer på plats för att kunna ta över framtida hantering av lånen om Lendify inte kan driva verksamheten vidare. Det innebär att du som investerare fortsatt kommer att få dina betalningar. Du kan läsa mer om det här.

3. Omfattas Lendify av den statliga insättningsgarantin?

Investerare hos Lendify omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Genom att investeringar hos Lendify inte omfattas av den statliga insättningsgarantin kan vi istället erbjuda våra investerare en högre avkastning. Insättningsgarantin är till för kreditinstitut som lånar ut pengar i eget namn, medan Lendify länkar samman kreditvärdiga låntagare med potentiella investerare. Investerare som investerar via Autoinvestkonton omfattas av kreditförlustfonden vars syfte är att täcka upp det nominella beloppet i kontot vid eventuell kreditförlust. Du kan läsa mer om kreditförlustfonden här.
Vi är en handelsplats på samma sätt som t.ex en aktiemäklare, och i de fall vi inte kan driva verksamheten vidare kvarstår avtalen mellan parterna precis som tidigare. Om en aktiemäklare går i konkurs försvinner inte kundernas aktier, och det samma gäller alla lån som förmedlats via Lendify. Välkommen till vår hemsida för mer information!