Person-till-person-lån genom Historien

Det är kanske inte konstigt att person-till-person-lån är den äldsta formen av lån, den är ju den enklaste! Allt handlar om att personer som behöver pengar sätts i kontakt med de som har pengar. Man kan tänka sig att detta är en historiskt oreglerad marknad, men så är inte fallet. Redan på 1700-talet var Jonathan Swift (satirikern bakom bland annat Gullivers Resor) en av grundarna till ”the Irish Loan funds” (Mer fakta), som kopplade ihop privatpersoner i behov av mindre summor pengar med privatpersoner som hade pengar, nästan som dagens peer-to-peer lending men utan internet. Runt 1850 var över 20 % av Irlands befolkning låntagare i systemet, nästan lika stor andel som i Sverige idag använder kreditkort. 

På 18- och 1900-talet kom dock bankerna upp tillsammans med den industriella revolutionen, och marknaden för person-till-person-lån återgick till att vara en mindre sak mellan vänner och familj.

Först med Internet kom person-till-person-lån tillbaka i mitten av 00-talet, som en till en början inte särskilt reglerad marknad men med pålitliga handelsplatser. Bland de första företagen var brittiska Zopa samt amerikanska Lending Club och Prosper. Sedan dess har en mängd företag kommit in på marknaden, och person-till-person-lån via Internet finns nu på de flesta nationella marknader. Och fram för allt: Sedan 2014 även i Sverige via Lendify.