Person-till-person-lån i Sverige och Världen – idag

Den internetbaserade handelsplatsen har möjliggjort för tredje part att matcha tillgång och efterfrågan i lånemarknaden. Låntagare och långivare kan nu hitta till varandra och sluta avtal helt utan inblandning från banker och kreditinstitut. Dett har pågått i 10 år, och marknaden har i många länder mognat. I sverige står vi dock fortfarande i startgroparna, men högst troligast behöver vi inte göra samma långa resa som Zopa startade 2004. Marknaden har nämligen utvecklats under åren, och de senaste framstegen kommer antagligen att nå Sverige nästan samtidigt som marknaden sätter igång. Vissa hävdar nämligen att person-till-person-lånen nu efter 10 år har nått steg 2.0. Finansiella institutioner har fått upp ögonen för låneformen, och om man lånar pengar från t.ex. Prosper är det inte säkert att de kommer från en privatperson, det kan lika gärna vara en fond som står för likviditeten. Än är Lendify fortfarande på 1.0 men det är inte omöjligt att förställa sig att institutioner snart får upp ögonen för investeringssidan.

2013 investerade Google i Lending Club, och ser det som en perfekt väg att snabbt kunna ge utvecklingskrediter till sina underleverantörer, samarbetspartners och återförsäljare. Detta är å andra sidan inget som stoppar grundidén, givet att vanliga långivare fortfarande får tillgång till marknadsplatserna. Precis som att Stockholmsbörsen tillåter såväl AP-fonder som småsparare att investera i företag, kan handelsplatserna för person-till-person-lån göra det samma. För låntagaren blir det såklart en fördel då de får bättre finansieringsmöjligheter, men vi kan se en fara i de bolag där privata långivare inte får tillgång till investeringar. Kan man verkligen fortsätta kalla sig ett P2P-bolag om större delen av den ena sidan är företag?

Klart är att konceptet har vuxit till en jätte som inte går att blunda för, och i år beräknas det att person-till-person-lån till ett värde at 250 Miljarder kommer att finansieras. Hur stor del kommer Sverige och Lendify att stå för? När och hur når 2.0 oss?