Specifikt för P2P-lån i Sverige – del 2 – Insättningsgaranti

Statlig insättningsgaranti & person-till-person-lån

Långivare som sätter in sina pengar i en vanlig bank omfattas av den statliga insättningsgarantin, som innebär att staten återbetalar upp till 100 000 Euro av insättarens pengar om banken skulle gå i konkurs.

Eftersom Lendify, och andra marknadsplatser för person-till -person-lån, endast är handelsplatser där lån förmedlas mellan två parter så omfattas de inte av insättningsgarantin. Marknadsplatsen står inte som garant och håller inga pengar på egen bok. Vid en konkurs för en marknadsplats kommer låneavtalen att stå kvar mellan parterna precis som tidigare. Det enda som försvinner är administrationen som marknadsplatsen annars skulle skött. Denna övergår legalt på långivaren, men i praktiken skulle med största sannolikhet ett annat företag gå in och överta detta efter en konkurs. Det har dock inte skett några konkurser i Sverige och norden, så det är svårt att förutspå exakt hur detta skulle gå till. Klart är dock att ingen investerares pengar kan försvinna.

Man skulle kunna jämföra det med aktiemäklare likt Avanza. Om Avanza går i konkurs äger kunderna fortfarande sina aktier precis som tidigare. Dock försvinner servicen i form av den översiktliga hemsidan, men detta skulle med största säkerhet övertas av ett annat bolag.

Insatta pengar som ännu inte investerats ligger på marknadsplatsens bank, som i sin tur omfattas av inkomstgarantin.