Person-till-person-lån 2.0 – vad är det och har det nått sverige?

Person-tillperson-lån 2.0 har blivit ett begrepp på den internationella marknaden sedan ett par år tillbaka, och allt fler aktörer kan anses vara en del av det. Vad är det då som utgör 2.0?

Generellt sett kan man säga att det handlar om plattformar som tagit sig förbi grundstadiet och utvecklats vidare från att bara vara en marknadsplats för privatlån.

Institutioner 
Många aktörer tar numera hjälp av institutioner för att kunna ha ett stabilt inflöde av kapital, det är den största och viktigaste utvecklingen, och en av grunderna till konceptet 2.0.

Vän av ordning skulle kunna invända att en marknadsplats som släpper in institutioner inte längre är peer-to-peer, men i praktiken sker ingen förändring på det planet. Det handlar snarare om att säkra finansiering för de lån som inte lyckats finansieras av privata investerare, vanligtvis för att de är för stora eller har för lång bindningstid. Institutionerna hjälper således både investerare och låntagare genom att ge stabilitet på lånmemarknaden. En jämförelse med aktiemarknaden skulle kunna göras, där såväl privatpersoner som institut handlar på samma marknad utan problem.

Viktigt för marknadsplatsen är då att inte ge institutionerna någon gräddfil till lånen eller låta dem ta för stor del av kakan. Skillnaden mellan p2p och bankerna skulle då suddas ut och grundidén, att långivare och låntagare tar över bankens roll, skulle förlora i värde.

I sverige har ännu inte någon aktör tagit detta steg, men ser man på utvecklingen utomlands är det nog bara en tidsfråga.

Utveckling av produkten
Andra faktorer som brukar räknas in under 2.0 är att marknadsplatser ger sig in på fler lånemarknader. Till exempel genom att en företagslåns-plats även börjar sköta privatlån. Andra produkter kan vara att packa ihop lån till fonder, garantera långivarna sina pengar tillbaka eller att ha en funktion som automatiskt återinvesterar långivarens pengar.

De flesta marknadsplatser har idag utvecklats till att använda åtminstone en av dessa punkter, och det återstår att se vad de svenska aktörerna kommer att göra först. Person-till-person-lån har växt ur sitt barndomsstadie, och såväl låntagare som investerare har mycket att se fram mot.