Hur gör vi med dina pengar?

Ibland får vi frågor från er medlemmar om precis vad som händer med era pengar från det att ni sätter in dem på ert Lendify-konto, tills det att ni investerar dem i lån med god kreditvärdighet, och i slutändan tar ut dem med intjänad ränta. Därför tänkte vi att det kunde vara intressant att få veta lite mer om hur det går till i praktiken.

När du skickar pengar från din bank till vårt bankgiro går de direkt in på vårt klientmedelskonto hos vår bank (SEB). Ditt id matchas med ditt OCR-meddelande och pengarna bokas sedan över på din profil. I verkligheten ligger de dock kvar på klientmedelskontot hos SEB, men de är matchade mot din profil.

När ett lån finansieras tas sedan pengarna från klientmedelskontot. Detta säkerställer att det alltid finns en direkt koppling mellan våra långivare och våra låntagares pengar. Så länge pengarna inte är utbetalda till en låntagare, dvs investerade i lån, ligger de kvar på klientmedelskontot och därför kan du som långivare alltid ta ut dina likvida medel när du vill.

Dina pengar matchas således rakt av med lån och har ingenting med den löpande verksamheten att göra. 

När pengar har reserverats i ett lån är de låsta för uttag, detta beror på att klientmedelskontot alltid ska kunna betala ut ett lån när det är finansierat.

När ett lån är finansierat och godkänt betalas pengarna ut till låntagaren. Dessa tas då direkt från klientmedelskontot och långivaren kan inte ta ut sina pengar förrän de återbetalats. Detta innebär att varje månad när låntagarna betalar sina räkningar så kommer ränta och amortering in på klientmedelskontot. De långivare som inte återinvesterar kan då välja att ta ut sin del av återbetalningen. Dessa pengar har således inte heller varit i närheten av den löpande verksamheten (förutom vår avgift på 0,25%-1,5% såklart)

Alla dessa steg är till för att säkerställa att era insatta pengar aldrig blandas in i den löpande verksamheten, och alltid är antingen likvida eller utlånade via ett skuldebrev som står mellan den specifike låntagaren och långivarna.

Om ni har några vidare frågor om detta, ring oss gärna på 020- 20 30 40 eller maila oss på hello@lendify.se