Pressmeddelande: Avkastning på Lendify under 12 månader: 7,14%

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista mars 2016 till 7,14 procent. Avkastningsnivån är ett resultat av att marknadsplatsen utnyttjar digital teknik för att sammanföra låntagare och långivare, i stället för att låta banker agera mellanhand. Privatpersoner kan därmed investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker.

”Den höga avkastningen är en konsekvens av en digital affärsmodell med låga kostnader”, säger Erika Hallbäck, IR-ansvarig hos Lendify. ”Låntagare erbjuds inte sällan lägre räntor på vår marknadsplats än hos banken. De stora vinnarna är dock långivarna som låter kapitalet arbeta hos oss i stället för att stå på konto hos banken. De får ett nytt tillgångsslag och kan tjäna pengar på samma sätt som bankerna.”

Marknadsplatsen förmedlar blancolån och riktar sig till de mest kreditvärdiga låntagarna, personer med fast anställning och utan betalningsanmärkningar.

Mätperiod Senaste 12 mån Hittills 2016 2015
Mars 2016 7,14% 1,70% 7,58%
Februari 2016 7,34% 1,16% 7,58%
Januari 2016 7,47% 0,59% 7,58%

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej heller av den statliga insättargarantin. Låntagarna har inte gjort några kreditförluster under perioden.

Låneräntorna på marknadsplatsen bestäms efter en traditionell kreditbedömning som placerar låntagare i en av fem kreditklasser. Lån kan upptas med löptider på 1, 3, 5 och 10 år. Lånen återbetalas jämnt under löptiden, vilket innebär att långivare får tillbaka utlånat belopp och avkastning successivt.

För att minska riskerna för kreditförluster rekommenderas långivare att sprida sin utlåning på flera låntagare, gärna ett 20-tal. Lendify erbjuder sig att automatiskt sprida investerares kapital på minst 20 lån med löptider från 1 upp till 10 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig 070-999 1070

 

http://www.mynewsdesk.com/se/lendify/pressreleases/aarsavkastningen-hos-lendify-7-14-procent-fram-till-sista-mars-1363216