Pressmeddelande: Årsavkastningen hos Lendify 6,93 procent fram till sista april

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista april 2016 till 6,93 procent. Avkastningsnivån är ett resultat av att marknadsplatsen utnyttjar digital teknik för att sammanföra låntagare och långivare, i stället för att låta banker agera mellanhand. Privatpersoner kan därmed investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker.

”Människor har lånat pengar av varandra i alla tider men under de senaste århundradet har bankerna lagt beslag på nästan hela vinsten. På de digitala marknadsplatserna är det långivarna och låntagarna som tar hem vinsten”, säger Erika Hallbäck, IR-ansvarig hos Lendify.

Den genomsnittliga investeringen på Lendify har hittills under 2016 avkastat 2,23 procent jämfört med börsen som backat 6,5 procent.

”Vi ser ett ökande intresse av att investera hos oss. Utvecklingen på börsen hittills i år visar att det kan vara klokt att sprida sina investeringar i olika typer av tillgångar”, säger Erika Hallbäck.

Den genomsnittliga avkastningen sjönk något under april med anledning av att många långivare valde att investera i lån med kort löptid. Högst var avkastningen i de längre löptiderna där Lendifys produkt som investerar i upp till 10-åriga lån gav 7,51 procent under 12-månadersperioden.

Svenskarna har över 1 500 mdr på vanliga bankkonton som under 2015 gav en ränta på i genomsnitt 0,08 procent. Hos Lendify hade ett kapital på 100 000 kronor avkastat 6 930 kronor, medan det genomsnittliga bankkontot gett 80 kr.
Mätperiod 12 mån Hittills 2016 2015

Mätperiod Senaste 12 mån Hittills 2016 2015
April 2016 6,93% 2,23% 7,58%
Mars 2016 7,14% 1,70% 7,58%
Februari  2016 7,34% 1,16% 7,58%

 

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej heller av den statliga insättargarantin. Låntagarna har inte gjort några kreditförluster under perioden.

Marknadsplatsen Lendify förmedlar blancolån och riktar sig till de mest kreditvärdiga låntagarna, personer med fast anställning och utan betalningsanmärkningar. Låneräntorna på marknadsplatsen bestäms efter en traditionell kreditbedömning som placerar låntagare i en av fem kreditklasser. Lån kan upptas med löptider på 1 till 10 år. Lånen återbetalas jämnt under löptiden, vilket innebär att långivare får tillbaka utlånat belopp och avkastning successivt.

För att minska riskerna för kreditförluster rekommenderas långivare att sprida sin utlåning på flera låntagare, gärna ett 20-tal. Lendify erbjuder sig att automatiskt sprida investerares kapital på minst 20 lån med olika löptider på högst 1 år, 3 år, 5 år och 10 år