Hur ser Lendifys låntagare ut?

Lendify erbjuder endast de mest kreditvärdiga låntagarna att låna pengar. Av de som ansöker om lån via oss accepterar vi endast cirka 10 procent. Vi har ett strikt kreditregelverk och våra låntagare har i genomsnitt 370 000 kr i årsinkomst och har i övrigt en god och sund ekonomi. Detta testas noga genom ”Kvar-Att-Leva-På-Kalkylen” i kreditbedömningsprocessen.

Privatlån/Blancolån är ett etablerat tillgångsslag med lång historik och förutsägbara kreditförluster. Tack vare detta vet vi att vi ligger på ungefär samma eller något bättre linje med bankerna, med bara 1% i kreditförluster.

Vad innebär detta för våra långivares kapital?

Jo, att det krävs mycket stora förändringar i kreditförlusterna för att de ska riskera sitt insatta kapital. För att våra långivare endast ska få tillbaka insatt kapital, dvs ett scenario där kreditförlusterna ökat till den grad att de ”äter upp” avkastningen, krävs det en ökning med ca 600 procent. Jämfört med övriga tillgångsslag i marknaden erbjuder vi en väldigt bra riskjusterad avkastning.

På bilden längst upp finner finner ni grundläggande information om vår genomsnittliga låntagare.

Besök oss idag och kom igång med dina investeringar!