Kreditförluster för Marketplace Lending

Marketplace lending är betydligt större i USA och Storbritannien än vad branschen är i Sverige. Samtidigt är förutsättningarna för branschen bättre i Sverige än i något annat land. I Sverige har vi personnummer, mobilt BankID, UC och andra upplysningsföretag, Kronofogdemyndigheten samt en kultur av att betala tillbaka våra krediter. Att vi i Sverige har extremt goda förutsättningar blir påtagligt då vi lyssnar på utländska aktörer inom samma bransch. Vi är just hemkomna från en stor europeisk konferens gällande Marketplace lending och vi inser hur bra våra förutsättningar är i Sverige och Norden. 

I USA och Storbritannien finansierade aktörerna inom Marketplace lending 2015 lån för 30 miljarder euro. I Sverige uppgår den totala marknaden för konsumentkrediter till 200 miljarder sek. Det säger en del om den potential som finns för Lendify.

Ett stort tema på Lendit-konferensen i år var hur branschen påverkas av en lågkonjunktur. Då många företag i branschen är nya har våra affärsmodeller inte testas i en lågkonjunktur. Zopa är en av de ledande aktörerna i Storbritannien inom Marketplace lending för konsumentkrediter och startade innan finanskrisen 2008. Vad vi kan se är att deras långivare inte förlorade något av sitt insatta kapital under en av de värsta finansiella kriserna vi har upplevt i modern historia. Zopas kreditförluster ökade till 4,5 procent 2008 men redan 2009 var kreditförlusterna nere på 1,5 procent. Under denna period hade således deras långivare en positiv avkastning på sitt kapital samtidigt som många andra tillgångsslag kraschade.

Lendify erbjuder endast de mest kreditvärdiga låntagarna att låna och våra förväntade kreditförluster ligger på 1 procent på årsbasis. Den svenska marknaden erbjuder betydligt bättre förutsättningar för kreditgivning än de flesta andra länder och en jämförelse med svenska aktörer inom konsumentkrediter är det mest relevanta för Lendify. För att se hur en lågkonjunktur skulle påverka våra kreditförluster har vi tittat på de svenska nischbankerna som under 2008 hade en portfölj av konsumentkrediter. Vad vi kan se är att kreditförlusterna i genomsnitt ökade till 2 procent under 2008 och 2009. Då våra långivare i genomsnitt har en avkastning på 6 procent måste kreditförlusterna öka med över 6 gånger (kreditförlusterna måste ligga på över 6 procent) för att kreditförlusterna ska påverka insatt kapital. För er långivare som har våra Autoinvestkonton finns även kreditförlustfonden som täcker upp insatt kapital vid eventuella kreditförluster.

Diagrammet ovan visar ett viktat genomsnitt av svenska nischbankers kreditförluster under perioden 2006 till 2015. Diagrammet visar även Zopas kreditförluster under samma period.

* Viktat medelvärde av kreditförluster för Nordax bank, Ica banken, Ikano bank, Resurs bank, Sevenday Finans, Forex bank och Nordnet bank. Information hämtat från respektive banks årsredovisning.
** http://blog.lendit.com/wp-content/uploads/2016/10/Reinder-van-Dijk-The-First-Economic-Analysis-of-P2P-Lending-in-the-UK.pdf