Reflektioner från den svenska fintech delegationen i Singapore

Nyligen hemkommen från en spännande resa i Singapore med Business Sweden och finansmarknadsminister Per Bolund har jag flera starka upplevelser, möten och tankar med mig i bagaget till Stockholm.

Att vara i andra länder och se deras utveckling inom fintech skapar reflektion över hur långt vi har kommit på många områden. Fintech är verkligen i ropet i de asiatiska länderna och vår delegation fick möjlighet att besöka fintech festivalen i Singapore där 11 000 deltagare möttes för att få inspiration och diskutera branschens möjligheter och utmaningar. Frågan är bara hur mycket av denna innovation, kraft och skaparglädje som faktiskt kommer kunderna till nytta?

I Kina finns hela 4000 plattformar för P2P lending och potentialen är enorm med den stora befolkning och ökande medelklass som finns där. Dessvärre upplever jag att det finns flera tveksamheter hos många av dessa plattformar och konstaterar att behovet av ökad reglering i Kina är stort. Det är även en av mina rekommendationer till politikerna som är med på denna resa – det behövs en tydlig regulatorisk miljö för att utveckla hållbara bolag inom fintech.

Jag slås även av att Sverige är en fantastisk plats att verka på för just fintech företag. Det finns väl uppbyggd infrastruktur med processer och system för att vi ska kunna utvecklas. Sverige ligger långt fram i en internationell kontext. Som jag ser det är en av de mest grundläggande frågorna för innovation och digitalisering inom finansiella tjänster BankID, som gör det möjligt att på ett enkelt sätt identifiera kunden och minska bedrägerier och andra problem. Just identifikation av kunder är fortfarande ett stort problem i de asiatiska länderna.

Ser vi till vår egen utveckling på Lendify så har det varit intrumentellt att det finns en statligt ägd myndighet för indrivning och mycket tillförlitlig data om konsumenterna. Vår utveckling har gått fort och vi fick tidigt viktiga processer och tillstånd på plats för att skydda våra kunder. Lendify är väl positionerade i förhållande till många fintech företag internationellt.

–          John-Christian Eriksson, grundare och VD, Lendify