Lendify växer kraftigt

2016 har varit ett mycket händelserikt år för Lendify. Lendify växer i snabb takt och har tagit viktiga steg för att fortsätta vara en allvarlig och långsiktig utmanare till storbankerna. Här är några av de milstolpar som vi kan se tillbaka på från året som gått.

Lyckad finansieringsrunda

Vi har genomfört en av Sveriges största investeringsrundor inom fintech där flera av landets främsta entreprenörer valde att investera i Lendify AB.

Tillstånd från FI & avtal med Lindorff

Vi har fått tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.
Vi har skrivit ett avtal med Lindorff för att ytterligare trygga säkerheten för långivarna. Avtalet innebär att Lindorff börjar bygga upp processer och rutiner gällande vår verksamhet, för att kunna ta över om Lendify mot all förmodan inte skulle kunna driva verksamheten vidare.

Lendify växer i flera avseenden

Vi har lanserat en ny version av Mina sidor för att ytterligare förbättra upplevelsen som långivare med en tydligare struktur, enklare navigering och bibehållen transparens.
Lendify är en intressant arbetsgivare och under året har vi gjort flera viktiga rekryteringar av duktiga personer. Vi står starka inför 2017.
Antalet långivare har ökat med över 400 procent och vi ser en stadig ökning av antalet långivare varje vecka. Hela 70 procent av alla våra långivare sätter in kapital fler gånger och sätter då in ett större belopp vid den andra insättningen. Detta vittnar om att våra investerare är nöjda med vår tjänst.

Under året har vi även bjudits in som experter till flera konferenser och seminarier som fokuserar på digitalisering och att sätta kunden i fokus. Vi tycker det är bra att mer och mer fokus flyttas till dessa viktiga frågor och kul att vi – som är födda på nätet – ligger i framkant.

Vi är glada över att vara en del av den växande trenden med tjänster och bolag inom delningsekonomin. Vi ger våra långivare möjlighet att låna ut sitt överskottskapital och få avkastning på sina sparpengar och vi ger de mest kreditvärdiga privatpersonerna på marknaden för blancolån bättre ränta och minskade lånekostnader.

Vi ser fram emot 2017 och att ni vill vara med på vår resa! Har du inte ett konto sedan tidigare? Skapa ett konto för att investera i lån redan idag.

Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer, Lendify