Att bli sin egen bank – vad innebär det i praktiken?

avkastning-risk

Man får ofta höra om hur storbankerna har agerat som ett oligopol på marknaden och gjort stora vinster år efter år. Ett uttryck som oligopol tenderar att flyga över huvudet på många, vilket motiverar en förklaring då detta är en central del i att du som privatperson faktiskt bör passa på att investera i ett av de tillgångsslag som bankerna redan investerar i – lån till privatpersoner.

Vad är ett oligopol?

Ett oligopol är i korta drag ett slags mellanting mellan ett monopol och en fri marknad, där ett fåtal företag agerar på en marknad och varje företag utgör en betydande andel av marknaden. Det är svårt att utmana ett oligopol, eftersom trösklarna till att komma in som en ny spelare i dessa typer av branscher ofta är höga. Detta har vi sett exempelvis i mobilbranschen, där företag som Samsung och Apple har dominerat marknaden de senaste åren. Priserna har varit höga och konkurrensen liten. En orsak till detta har varit den extrema kostnad som en utmanare måste lägga för att utveckla en mobil, alltså en högst reell tröskel.  En annan typ av tröskel kan exempelvis vara kundlojalitet. Kundlojaliteten gör att kunder tenderar att återkomma till företaget de alltid har köpt sina tjänster och produkter av, vilket skapar svårigheter för nya företag att etablera sig på den aktuella marknaden. Oligopolet som bankerna har utgjort, har i stora drag gjort att bankerna har burit på makten kring hur pengar ska flöda i samhället.

Digitaliseringen främjar fler spelare på marknaden

Med dagens tekniska lösningar minskar trösklarna för nya aktörer att bryta sig in på marknader. Du kan till exempel idag starta en e-handel, där du outsourcar ditt lager och leverans till leverantör och distributör. Vips, så har man tagit sig in på en marknad med praktiskt tagit endast en dator och dessutom utan startkapital. Något liknande var en praktisk omöjlighet förut!

Vi kan även se ett förändrat beteende gällande den andra tröskeln; kundlojalitet. Nuförtiden tenderar konsumenter att bryta sin gamla kärleksaffär till ett märke för att gå till dess konkurrent, eller till och med hitta en helt ny lösning. Digitaliseringen har möjliggjort denna förändring genom att skapa en större transparens i form av jämförelsesajter, effektiva sökmotorer och andra typer av förmedlingsplattformar, vilka ökar förståelsen kring vilka alternativ som finns.

Den första vågens oligopolutmanare

Namn som Öhmans Blockbid, Bolånebörsen eller Europeloan säger dig kanske inte mycket, men dessa var de första jämförelsesajterna för bolån som skapades redan under tidigt 2000-tal. Troligen var dessa långt före sin tid, men ger hintar om viljan att bryta upp bankernas oligopol redan då genom att öka konkurrensviljan och hur pengar kunde flöda i samhället. Dessa gick dessvärre i graven innan de hann skapa skillnad för konsumenterna. Även om de försvann hade ett avtryck satts för vidare visioner om en mer öppen marknad inom bankvärlden.

Den andra (och sista?) vågens oligopolutmanare

Spolar vi fram tiden till idag ser vi fortfarande att lojaliteten är hög gentemot de stora bankerna. Gissningsvis spelar den personliga kontakten en stor roll för att kunna förstå denna ihållande lojalitet. Någonting håller dock på att hända; nya jämförelsesajter dyker upp titt som tätt och konsumenterna verkar vara långt mer kräsna kring vad de faktiskt får idag i form av räntor och andra typer av produkter som bankerna erbjuder. Man är helt enkelt beredd att röra på sig som konsument, och där även digitala lösningar istället för den personliga kontakten ses som ett rimligt alternativ. Vi har möjligtvis börjat se de första frukterna av digitaliseringens faktiska påverkan, där fröet såddes runt millenieskiftet.

Även om större transparens och möjlighet för jämförelse skapats genom digitaliseringen finns det fortfarande utrymme att utmana gamla sanningar och oligopol ytterligare! Med exempelvis peer to peer-lån så möjliggörs en sådan sak. Genom att fintech-bolag dyker upp som möjliggör sådana investeringsmöjligheter, demokratiseras hur konsumenter själva bestämmer hur pengar ska flöda i samhället. En helt ny öppning för oligopol-utmaning har därmed skapats, vilket skapar möjligheter för dig som konsument att ta en del av dem vinster som de stora bankerna tidigare har prenumerarat på. Nu kan du, utan bankens inblandning, låta dina investeringar gå till privatpersoner och sedan få avkastning på dessa investeringar. Denna typ av investering är väldigt kraftfull sett ur ett risk- och avkastningsperspektiv, där man får en bra stabil avkastning till låg risk. Se gärna här hur du kan jämföra denna typ av investering med andra klassiska tillgångsslag.

Peer to peer-lån skapar helt nya förutsättningar kring hur vi ser på banker, och vad vi vill ha dem samt inte vill ha dem till. Med peer to peer-lån så är den andra vågens oligopolutmanare här!