Bästa investeringen

bästa investeringen 2018

Den bästa investeringen är och kommer förmodligen alltid att vara den som är genomtänkt och långsiktig. Som Warren Buffet sa, “If you aren’t thinking of owning a stock for 10 years, don’t even think about owning it for 10 minutes”. Det är lätt att bli ivrig och investera för att få hög avkastning fort, men väldigt få lyckas. Lämna inget till slumpen utan se till att göra trygga, stabila investeringar med lång investeringshorisont så ökar dina chanser markant att göra bra investeringar.

Vad är en bra investering i Sverige?

Det mest typiska svaret är kanske fastigheter. Förutom att man praktiskt nog kan nyttja ett boende så är det med några få undantag generellt en stabil och säker investering över tid. När du äger en fastighet kommer du med hög sannolikhet få tillbaka ditt investerade kapital och i flera fall en värdeökning. Men, med det sagt så är fastigheter relativt illikvida investeringar och det kan vara både bra och roligare med tillgångsslag man kan se växa med blotta ögat.

Aktier, fonder, räntebärande värdepapper, sparkonton; alla de nämnda investeringsslagen är väl bättre än att ha pengarna på banken? Ja och nej, det är självklart bättre att investera dina pengar för att få avkastning och utdelningar än att de står parkerade på banken och blir mindre värda, läs mer om hur inflation och lågt ränteklimat påverkar ditt kapital på banken. Sen är ju inte alla aktier, fonder m.m. superbra! Riskaptiten kan från tid till annan bli större och volatiliteten kan öka på aktiemarknaden, och det i linje med övervärderade bolag gör många investeringar oattraktiva. Då är det viktigt att man hittar tillgångsslag som kan ge, likt en ”hedge position”, viss säkerhet mot fluktuationer i marknaden där det underliggande tillgångsslaget inte korrelerar med börsen eller statsräntor.

Bästa investeringen 2018

Vilken är då den bästa investeringen? Går det att säga? Svaret blir lätt subjektivt då många aktörer på aktiemarknaden har delade meningar om vad de bästa investeringarna är, men det hela kommer egentligen ner till vilken risk du som investerare är redo att ta. Den bästa investeringen för dig behöver inte nödvändigtvis vara den bästa för en annan då riskaptiten och avkastningsmålen beror på investeraren. Däremot så är den bästa investeringen där man hittar en balans mellan risk och avkastning eller till och med där en tillgång är undervärderad, alltså potentiell avkastning överträffar risken. När börsen verkar instabil och volatil kan det vara dags att investera i tillgångsslag där du som investerare får jämna utbetalningar i form av till exempel räntor och amorteringar. Lendify tillhandahåller plattformen för dig som vill investera i kreditvärdiga privatpersoners privatlån och på så sätt få exponering mot en icke börskorrelerad tillgång i din portfölj, läs mer om Lendify och hur du kan investera i privatlån här.

Diversifiering är ett centralt nyckelord när vi talar om de bästa investeringarna, då man inte bara sprider sina risker utan också får exponering mot flera bra alternativ och på så sätt kan maximera sin portföljavkastning utan att ta på sig onödigt stora risker.