FarbrorFri – Kapitalallokering för uttagsfasen

Hej, mitt namn är Oskar Lindberg (mer känd som Farbror Fri) och jag har tillsammans med min fru och våra tre barn den fantastiska situationen att vi är ekonomiskt fria. Jag har under flera år skrivit bloggen tradevenue.se/fantastiskafarborfri och finns på Twitter under @FarbrorFri.

Det hela började i samband med en åtta månader lång utlandsvistelse 2011 bestämde min fru och jag oss för att bli fria från kravet på en löneinkomst. Vi hade fått smak på hur det skulle kunna vara om vi fick mer tid med familjen och samtidigt tid för att utveckla oss själva. Nu har vi gjort det vi fått höra är omöjligt, vi har blivit ekonomiskt fria vid 40 och detta utan något arv, lotterivinst eller bostadskarriär.  Det var dessutom förvånansvärt lätt.

Eftersom ett modernt liv är så löjligt ineffektivt när det gäller användning av resurser har vi kunnat förenkla vårt liv betydligt samtidigt som vi höjt vår livskvalitet och lagt undan mycket pengar varje månad. Visst kan vi sägas ha varit priviligerade med relativt goda inkomster men den största skillnaden är faktiskt våra låga kostnader. Vi bor numera inte större eller lyxigare än vad vi behöver, vi tar cykeln istället för bilen, vi reser sällan men är borta länge och vi har i stor utsträckning valt bort hämtmaten och äter oftast hemlagad mat i säsong.

Fram till i somras så jobbade fru fri heltid och då levde vi på hennes lön (och sparade faktiskt fortfarande en relativt stor andel  av den) men sedan i somras har vi kommit in i det som kallas för uttags-fasen. Det innebär att vi nu är beroende av avkastningen på vårt kapital för vår försörjning och det sätter andra krav på hur vi förvaltar kapitalet.

Vårt kapital består av en relativt stor del kapital bundet i pension som är fortsatt placerade i  huvudsak globala aktiefonder. Vi har även ett lågt skuldsatt boende som också ger en uthyrningsmöjligheter. Från den bundna delen av kapitalet får vi endast en liten hyresintäkt löpande medan större delen av kapitalet och avkastningen är bundet ytterligare 15-20 år när vi kan gå i traditionell pension och inte har hemmavarande barn.

Utöver det bundna kapitalet har vii ett fritt tillgängligt kapital där majoriteten är placerat i aktier som ger utdelning årligen. Vi håller också en buffert på vanligt sparkonto motsvarande två års-utgifter vilket ger en liten ränta. Månadsvis betalar vi våra utgifter från detta konto och hyresintäkter, utdelningar, ränta mm kommer också in på kontot. Halvårsvis så bedömer vi status och beslutar om vi behöver fylla på via försäljningar av aktier eller på annat sätt. Det är också här Lendify kommer in i bilden.

Vi har kompletterat aktieinvesteringarna med en investering hos Lendify (för närvarande 150 000) där vi har möjlighet att få en bra avkastning som inte är direkt korrelerad med börsen. Månadsvis får vi ränta och amortering från låntagarna via Lendify. På så vis har vi också möjlighet att välja att återinvestera varje månad (vilket vi gjort hittills) eller ta ut månadsvis beroende på hur våra behov ser ut. På detta vis har vi fått ytterligare ett verktyg för att hantera uttags-fasen.  

Genom att vi har en buffert samt ett kassaflöde månadsvis från uthyrning och lån via Lendify och årliga utdelningar och ränta så är vi betydligt mindre beroende av marknadens kortsiktiga fluktuationer vilket enligt mig är ett måste för den som lever på sitt kapital.

Betydelsen av avkastning är stor, dock vill jag avslutningsvis också slå ett slag för att se över sin livsstil och ta en verklig funderare på vad som egentligen är viktigt i livet. För glöm inte, frihet är målet och sparsamhet är nyckeln!  

Oskar Lindberg

Kom igång med investeringar i lån redan idag!