Guldläge att investera i smarta tillgångsslaget

investera i lån
Erika Eliasson - chef för investerarrelationer på Lendify

Bankernas tidigare oligopol har lett till en överavkastning på blancolån. När detta nu utmanas kommer räntorna att sjunka över tid vilket gör att det just nu är guldläge för den som vill investera i tillgångsslaget.

– Det kommer inte ett bättre tillfälle än nu, säger Erika Eliasson, IR-chef på Lendify.

Nu kan du som privatperson tjäna pengar på att investera i lån

Länge var blancolån enbart ett sätt för bankerna att tjäna pengar. Och med en marknad på 200 miljarder kronor i Sverige och höga räntor för låntagarna har bankernas vinster varit höga. Men sedan några år finns det möjlighet för vanliga investerare att tjäna pengar på den stora och lukrativa marknaden, genom peer to peer-lån. Peer to peer-marknaden i Sverige är relativt ny, men växer fort. Lendify, som är störst i Sverige på peer to peer-lån, ökade sin utlåning med 665 procent de senaste tolv månaderna. Allt fler investerare inser också fördelarna med tillgångsslaget – bolagets aktiva investerare har ökat med 50 procent det senaste halvåret.
Det finns just nu en överavkastning till följd av bankernas tidigare oligopol vilket gör det väldigt gynnsamt för investerarna, menar Erika Eliasson.

–Du som  investerare  kan nu gå in och tjäna pengar som bankerna gör. Investerarna tar risken men får även avkastningen. Eftersom bankerna har haft ensamrätt på tillgångsslaget är avkastningen i förhållande till risk kanske lite för bra för att vara sann.  Det är bara att läsa bankernas resultaträkningar för att förstå att avkastning i förhållande till risk är för hög. Investerar du som privatperson får du nu ta del av den överavkastning som bankerna genom sitt oligopol levt gott på.

Räntorna på blancolån kommer att sjunka

Då nya aktörer kommer in kommer räntorna på blancolån att sjunka. Det innebär även lägre avkastning på nya investeringar på sikt.

– Räntorna sjunker inte på befintliga lån.  Investerar du nu kommer att sitta med en portfölj som har en högre avkastning än de som väntar, säger Erika Eliasson och fortsätter:

– Det ska även lyftas fram att räntan på underliggande lån är kopplad till det allmänna ränteläget i samhället vilket innebär att om STIBOR höjs ökar även räntan på underliggande lån i din befintliga portfölj och din avkastning ökar.

Likviditet genom andrahandsmarknad

I november lanserade också Lendify sin andrahandsmarknad för lån, där befintliga portföljer köps och säljs.

– Vi kan se att genomsnittspriset på vår andrahandsmarknad ligger på cirka 102 procent vilket innebär att de investerare som har sålt sina portföljer har sålt till ett högre värde än insatt kapital. När räntorna på nya lån sjunker på nya portföljer kan du med stor sannolikhet sälja din portfölj till ett högre värde än du köpte den för.

Erika Eliasson tror att avkastningskraven även kommer att minska ju mer etablerat tillgångsslaget blir.

– När du känner dig mer trygg så sjunker även avkastningskravet. Då är man kanske villig att investera i det här till cirka två – tre procent eftersom man förstår vilken låg risk det faktiskt är.

Samtidigt vill hon vara tydlig med att Lendify inte har någon ambition att öka blancolånemarknaden.

– Det vi vill göra är att utmana de storbanker och nischbanker som har gjort väldigt stora vinster på det här tillgångsslaget, och vi vill sänka räntan för låntagare och höja avkastningen för investerarna. Och ta bort de här stora vinsterna som bankerna faktiskt gör.