Investera i guld

varför ska man investera i guld?

Att investera i guld är inte minst intressant för sitt symboliska värde, utan har också i historien visat sig vara en relativt god investering. Tittar vi på guldets prisutveckling så har det gått upp med över 300% sedan 1999. Guldet är också en tillgång som många investerare generellt vänder sig till när börsen inte presterar bra. Det beror på att guldpriset bland annat inte är lika korrelerat med börsen som andra tillgångsslag.

Varför ska man investera i guld?

Ja, varför ska man då investera i guld? En av anledningarna till att man investerar i guld är att en god diversifiering i portföljen innebär lägre risk och genom att sprida ut sitt kapital över flera tillgångsslag får man exponering mot flera marknader. I ett tidigare inlägg Investera Långsiktigt – Tips nämnde vi de klassiska tillgångsslagen en portfölj ska innehålla, aktier, räntor, valuta och råvaror där guld är ett bra exempel på en råvarutillgång. En vanlig uppfattning är att man ska investera i guld under osäkra tider på börsen, vilket delvis stämmer men det kanske inte riktigt är så enkelt. Däremot så ger det exponering mot råvarumarknaden och sprider risken av dina tillgångar. Dessutom finns det flera olika sätt att investera i guld på.

Hur ska man investera i guld?

Till skillnad från andra tillgångsslag så är råvaror kanske en av de mest intressanta då det i grund och botten är en fysisk vara som man kan ta på, vilket konkretiserar din investering på ett annorlunda sätt. Men måste man då köpa hem guldtackor för att investera i guld? Nej, även om det faktiskt är möjligt att göra det så finns det flera vägar att gå om man vill få exponering mot tillgången. Ett av de alternativen som blir allt vanligare är att investera i en ETF, som har guldpriset som underliggande tillgång. Exchange Traded Funds, ETF, följer prisutvecklingen på den underliggande tillgången utan att man behöver köpa hem den faktiska tillgången. Ett exempel på en guld ETF är SPDR Gold Trust som fysiskt lagrar guld hos HSBC bank. Man kan även handla med certifikat och andra liknande börshandlande produkter för att investera i guld, men dessa innebär ofta att man investerar med hävstång och därmed tar mycket högre risk.

Slutligen kan man också köpa aktier i bolag som verkar inom guldindustrin och prospektering, även om det är andra faktorer än guldpriset som påverkar utvecklingen av bolagen så är det indirekt en investering i guld. I dessa investeringar måste man utvärdera bolagens finanser, bolagsstyrning och prospekteringsmöjligheter för att skaffa sig en uppfattning om investeringen.

När investerar man i guld?

I grafen ovan visar vi OMX Stockholm PI indexpris mot guldindex iShares Gold Trust där underliggande är priset på guld. Grafen visar i viss mån att guldpriset tenderar att utvecklas annorlunda mot börsen. Slutsatsen skulle då kunna vara att man ska investera i guld när börsen går ner. Men kanske inte riktigt så enkelt är det. Likt andra tillgångar så påverkas guldpriset av flera omvärldsfaktorer som till exempel dollarpriset och räntor. I teorin påverkas guldpriset negativt av en starkare dollar då investerare med guldpositioner helt enkelt får mindre betalt för inväxling av guldet. Dessutom gör låga räntor och därmed ett högre inflationstryck att investerare generellt söker sig till säkra investeringar som till exempel, guld.

Utöver dessa faktorer så styrs guldpriset av en rad faktorer som inte alltid är så lätta att förutse, som vilken tillgång eller aktie som helst. Däremot finns det flera indikationer som är starkt kopplade till centralbankshändelser och den rådande ekonomin.

Lendify

Likt guld så är investering hos Lendify en investering som inte heller korrelerar med utvecklingen på börsen. Hos Lendify investerar du i lån till kreditvärdiga privatpersoner via så kallade Peer-to-Peer lån. En investering i Lendify innebär att du som investerare får avkastning i form av räntor (en av de centrala tillgångsklasserna som rekommenderas att ha i portföljen) och erhåller månatliga återbetalningar i form av amortering och ränteintäkter vilket ger ett kontinuerligt kassaflöde. Du kan gå in och läsa mer om hur du kan diversifiera din portfölj och investera i Lendify.