Investera långsiktigt – tips

pensionssparande privat

I ett annat tidigare inlägg, Spara pengar till barn, skrev vi om de fördelar som finns med att spara kontinuerligt och långsiktigt och på så sätt skapa en stabil portfölj. Men vad är det mer specifikt man ska investera i? Hur ska man gå tillväga rent praktiskt för att skapa en stabil portfölj som ger dig god avkastning? Som vanligt när det gäller finans och investeringar så är valmöjligheterna oändliga och varje individuell portfölj har olika utgångspunkter, men här förtydligas ett av de enklare men ändå bevisligen mest effektiva sätten att spara långsiktigt.

Skapa en pengamaskin

De bästa förutsättningarna för ett långsiktigt sparande är att du som investerare inte har för avsikt att ta ut ditt kapital eller att du målsparar. Det är en fördel att spara kontinuerligt varje månad (till exempel 5%-10% av din lön) och att du återinvesterar utdelningar och ränteintäkter. På så sätt skapar du en långsiktig portfölj som kommer att i exponentiell grad bli en rullande pengamaskin.

Tips investera långsiktigt

När man investerar på lång sikt är det som med alla investeringar viktigt att man skapar en diversifierad portfölj med flera tillgångsslag som inte korrelerar med varandra, vilket ger en god balans och riskspridning. Investerare allokerar sitt kapital olika men generellt kan man dela upp portföljen i aktier, räntor, råvaror och valutor. Att investera i valutor är kanske överkurs för en ny passiv investerare, och därför kan man egentligen hålla sig till de tre första tillgångsslagen.

Att hitta bra aktier är inte heller helt lätt och kan vara komplicerat för den gemene investeraren. Generellt är dock investmentbolag bra investeringar över tid, samt stabila, etablerade företag med höga utdelningar. Räntedelen av portföljen kan bland annat inkludera stats- eller företagsobligationer samt räntefonder. Om man vill inkludera råvaror i portföljen kan man investera i t.ex. guld, en råvara som inte korrelerar med börsen. Nya företag som möjliggör exponering mot tillgångsslag som t.ex. lån är investeringar som kan diversifiera din portfölj ytterligare. Peer-to-peer lån är ett tillgångsslag som kan vara en addering till räntedelen av din portfölj. Läs mer om att investera i peer-to-peer lån hos Lendify.

Värt att tänka på när man investerar långsiktigt

Investeringar som man själv förstår sig på och kan skapa sig en uppfattning om är ofta bättre än att investera i drömbolag som styrs för mycket av marknadsinformation och spekulering. Bolag vars aktiekurser styrs av fundamentala grunder utgör inte lika stor risk för din portfölj. När du ska investera behöver du nödvändigtvis inte heller investera hela beloppet på en och samma gång. Om man är mer aktiv kan man utnyttja små svängningar i aktiekursen och på det sättet komma in på en billigare aktiekurs en den ursprungliga investeringen. Därmed kan man få ett lägre genomsnitt på inköpskursen, vilket kan kännas bättre på kort sikt. Summan av alla dessa tips utgår också från att man har tålamod och inte utsätter sitt kapital för onödigt stora risker, att målet med investeringarna är att minimera riskerna snarare än att maximera avkastningen.