Per H Börjesson: Så här blir man en rebell i finansbranschen

Per Håkan Börjesson, mer känd som Per H eller ”Sveriges Warren Buffett”, är en svensk VD och författare. Per H bor i Stockholm och är huvudägare i Investment AB Spiltan. Men framförallt, Per H är en rebell inom finansvärlden och har tagit Spiltan på en resa inte helt olik den vi på Lendify vill göra. Genom att ifrågasätta befintliga strukturer och sanningar har han byggt Spiltan till vad det är idag. Vi har haft den stora glädjen att få ett gästinlägg skrivet av Per H som följer nedan.

Spiltan har på 30 år gått från att vara glada aktieamatörer i en aktieklubb till att bli en professionell aktör i finansbranschen med ett investmentbolag, fondbolag och equitycrowdfunding bolag. Vi har lyckats genom att vara rebeller i en konservativ finansbranch och vi har gjort följande lärdomar under resans gång:

  • Utnyttja missnöje. När man arbetar i en bransch blir man ofta hemmablind och präglad av det sätt man gör saker. Det är då en fördel att komma utifrån med helt nya tankar och med innovativa koncept skapa vinster till kunderna.
  • Var långsiktig. När man skall förändra en bransch får man räkna att man har en lång inlärningsprocess och utveckling innan man hittar rätt affärsmodell. Underskatta inte heller människors tröghet att ändra beteende som är speciellt svårt när det gäller den privata ekonomin när man är rädd för att göra förluster.
  • Utnyttja ny teknik. Genom internet kan man nu nå många människor på ett kostnadseffektivt sätt som till exempel Pepins och Lendify utnyttjat för att få stora kundbaser inom aktieemissioner i bolag och lånefinansiering. Notera också hur svårt etablerade aktörer har att utnyttja nya sätt att arbeta då de tyngs av stora investeringar i gammal teknik.
  • Våga stick ut. För att förändra måste man bryta spelregler och ta strider. Spiltan Fonder var till exempel tidigt ute och kritiserade dyra rådgivningstjänster och massbyten inom PPM systemet.
  • Utbilda kunderna. I marknadsföringen måste man också ta nya grepp. Ett exempel är att vara utbildare till kunderna som Lendifys Ekonomiskola och Spiltans Sparrebeller (kan läsas på sparklubben.se)
  • Ha en stark företagskultur. Om man skall förändra en konservativ bransch måste man nästan vara manisk med en vilja att förändra världen. Då lockar man också till sig personal som har samma inställning. Det också en fördel om man har grundare/ägare som ledare för företaget.
  • Ha starka finanser. Att förändra en bransch tar lång tid och det kostar också mer pengar än man räknar med från början. Tack vare att Investment AB Spiltan har haft en stark kapitalbas har vi flera gånger under etableringsfasen kunnat ställa upp med mer kapital till Spiltan Fonder och Alternativa aktiemarknaden/Pepins. Om man förlitar sig på externt kapital finns det alltid en risk att aptiten för nya investeringar kraftigt minskar.
  • Se upp med regelkraven. Efter finanskrisen har regelbördan ökat enormt som tar både stora resurser och tar tid för ledning och styrelse. Tror att de flesta underskattar kraven och jag kan konstatera att det idag är omöjligt att starta ett fondbolag som Spiltan gjorde 2002 med 10 kunder och 10 miljoner i förvaltat kapital. Tråkigt för slutkunderna och nytänkandet i branschen men bra för de som är etablerade.

Sammanfattning. För de som lyckas finns det givetvis stora vinster att göra om man är nytänkare i finansbranschen men man skall veta att det krävs mycket tid och energi. Men samtidigt är det kul och mycket stimulerande att vara rebell. Dessutom är det faktiskt roligt att skapa värden till alla kunder som utnyttjar de nya tjänsterna.

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan

”Traditionell visdom kan ha mycket tradition och lite visdom” – Warren Buffett