Placera pengar kortsiktigt

placera pengar kortsiktigt - tips och råd

Att investera och placera pengar kortsiktigt  är inte den ultimata strategin om man vill uppnå den bästa avkastningen på sitt kapital. Däremot kan det vara gynnsammare att investera kortsiktigt till relativt låg risk istället för att spara pengarna på banken med ingen ränta alls. Aktier och fonder är inga bra investeringsalternativ när man placerar pengar på kort sikt då aktier är mer volatila och kan vara rena spekuleringsaffärer.

Vad innebär det att investera kortsiktigt?

Frågar man 10 olika investerare vad de har för kortsiktig investeringshorisont får man säkert 10 olika svar. Definitionen av en kortsiktig investering kan skilja sig då det finns flera olika strategier och en kortsiktig investering kan egentligen sträcka sig mellan en tidshorisont på ett par månader till flera år. Daytrading och swingtrading är placeringsmetoder som innebär att man tar kortsiktiga positioner på börsen. Investerare som använder dessa metoder är ofta beroende av volatila aktier som svänger på ny marknads och bolagsinformation och påverkas inte väsentligt av bolagets fundamentala grunder. Dessa placeringsmetoder innebär väldigt hög risk och kunskap, och det är dessutom troligt att kapitalet minskar i värde istället för tvärtom. Därför ska vi fokusera på alternativa investeringsmetoder med mycket lägre risk som ger en stabil avkastning under tiden du sparar dina pengar.

Varför ska man investera kortsiktigt?

Anledningen till att man vill investera kortsiktigt kan vara att man till exempel planerar att köpa bostad inom några månader eller ett par år, och inte vill sätta in pengarna på banken där de inte växer alls men heller inte vill riskera att förlora sina pengar på börsen. Man vill helt enkelt låsa sitt kapital utan att de ska tappa i värde på banken och förhoppningsvis också växa. Genom att investera under kort sikt i till exempel en räntefond kan man ge sitt sparkapital en relativt god avkastningen till låg risk och därmed med hög sannolikhet få sitt kapital att växa och till och med få en slant över till renovering när man gjort sitt köp av till exempel bostad.

Vad ska jag investera i på kort sikt?

De mest lämpliga placeringarna för en kortsiktig investering är oftast räntefonder eller fasträntekonton. Kortsiktiga investeringar kan vara något knepiga då man vill ha så hög avkastning till så låg risk som möjligt, och förutsatt att man hittar ett tillgångsslag som är ekvivalent till den riskfria räntan så kommer avkastningen med hög sannolikhet ätas upp av inflationen. Med det sagt så finns det flera välavkastande räntefonder, men också nya tillgångsslag som ger högre avkastning på kort sikt. Lendify är en typ av investering där du kan placera pengar och få din avkastning i form av ränteintäkter. På Lendify finansierar du som investerare lån utan säkerhet i så kallade peer-to-peer lån.

Veckans Kuriosa!

Vill du ha dina sparpengar likvida genom att behålla pengarna på banken? Låt säg att du sparar 1.000.000 Kr på banken för att köpa ett hus om 2 år. Antaget att inflation är på ca 2% årligen och givet det aktuella ränteklimatet så kommer dina 1.000.000 kr vara värda ca 961.000 kr om 2 år! Det kan vara värt att tänka på när man avgör vilken risk man vill ta i kortsiktiga investeringar.