Hur funkar det att investera i lån? Erika Eliasson berättar

I alla tider har människor lånat av varandra men under lång tid så har avkastningen på investeringar i lån varit förbehållen bankerna. Men tack vare den digitala tekniken så är det nu möjligt för vanliga investerare att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner. Några snabba frågor till Erika Eliasson som är chef för investerarrelationer hos oss.

Så vad är P2P-lån?

“Ny teknik gör det möjligt för en ny typ av investerare att investera i ett etablerat tillgångsslag. Genom ny teknik är det möjligt att via en digital plattform koppla samman investerare med låntagare. Låntagaren får en bättre ränta samtidigt som investerarna får en bättre avkastning på sitt sparkapital jämfört med traditionella sparkonton. Det är helt enkelt en win-win situation för både låntagare och investerare.”

Vilka är Lendify?

“Vi är idag Sveriges största marknadsplats för lån och har några av landets främsta entreprenörer som ägare. Bland Lendifys ägare finns finns bl.a Avito-grundarna och delar av Lundin och Wallenbergfamiljerna.

Lendify är en plattform som kopplar samman investerare med låntagare. Vi sköter den administrativa processen, från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare till utbetalning av lån samt administrering av betalningar. Vi gör det banken gör gällande lån utan säkerhet (blancolån), det vi inte gör är att stå för kapitalet utan det gör våra investerare som tar risken men får då även avkastningen.”

Vad för avkastning kan man förvänta sig? 

“De flesta av våra investerare väljer att investera i en korg av lån, det som vi kallar autoinvestkonton. Investeraren väljer maximal löptid på underliggande lån och sedan sköter vi hela riskspridningen.

Den förväntande årliga avkastningen efter avgifter och förväntade kreditförluster ligger mellan 4 procent och 6 procent beroende på löptid.

Som investerare kan du även välja att investera i ett manuellt konto där du själv sköter din riskspridning och kan då välja lån utifrån riskklass samt löptid.”

Hur mycket måste man investera?

“Vi har en vision om att demokratisera finansbranschen och möjliggöra för alla att investera på vår plattform. Därför har vi samma villkor för både stora och små investerare. Det som skiljer sig något beroende på storleken av kapital är riskspridningen mellan antalet lån. Investerar  du in 10 000 SEK i ett Autoinvestkonto fördelas ditt kapital på minst 40 lån. Investerar du 50 000 SEK eller mer fördelas ditt kapital på minst 50 olika låntagare. Investerar du 100 000 SEK eller mer fördelas ditt kapital på minst 60 olika låntagare. Investerar du 1 000 000 SEK eller mer fördelas kapitalet på minst 125 lån.  Det finns ingen maxgräns för investeringar.”

Är det säkert för mig som investerare?

“Vi erbjuder endast de mest kreditvärdiga låntagarna lån. Vi genomför en mycket gedigen kreditbedömning. Vår genomsnittliga låntagare har en fast inkomst på ca 370 000 SEK, är 43 år gammal och har i övrigt en god och sund ekonomi. Vi tar starkt avstånd från sms-lån med korta löptider och väldigt höga räntor. De som lånar via Lendify är etablerade personer som tex lånar till att renovera sitt hem.

Våra beräknade kreditförluster ligger på ca 1 procent vilket är i linje och är något lägre än marknaden för samma typ av lån. Det är viktigt att komma ihåg att historiken och kompetensen kring tillgångsslaget finns att inhämta samt att rekrytera, det som är nytt är att tekniken gör det möjligt för vanliga privatpersoner att investera i lån som tidigare varit förbehållit bankerna.

Lendify har även avsatt egna medel i en så kallad kreditförlustfond som är avsedd att täcka insatt kapital vid eventuella kreditförluster. Kreditförlustfonden är dock ingen garanti men det finns en buffert. Låneavtalet är mellan låntagaren och investeraren och om Lendify mot all förmodan inte skulle kunna bedriva sin verksamhet vidare påverkar det inte avtalet mellan investeraren och låntagaren.

För att öka tryggheten har Lendify även ett avtal med Lindorff gällande back up tjänster vilket innebär att Lindorff åtar sig att bygga processer och kunskap så att de kan överta hanteringen av lånen. Likvida medel som inte har investerats i lån placeras på ett klientmedelskonto på en av storbankerna och är separerade från Lendifys egna tillgångar.”

Hur kontrollerar ni låntagarnas identitet och kreditvärdighet?

“Vi säkerställer låntagarens identitet med hjälp av BankID. Varje låntagares kreditvärdighet analyseras noggrant och bara personer med tillräckligt god betalningsförmåga blir godkända. Vi gör en traditionell kreditupplysning genom UC. Vid behov tar vi också in arbetsgivarintyg och kopior på lönespecifikationer. Vidare gör vi en uträkning baserad på låntagarens inkomst och kostnader där vi uppskattar låntagarens förmåga att klara av månadsbetalningarna — en kvar att leva på-kalkyl.”

Hur och när börjar jag få avkastning på mina investeringar?

“Samtliga lån återbetalas månatligen med amortering och ränta från låntagarna. Du som investerare kan då välja att ta ut amortering och ränta varje månad alternativt att automatiskt återinvestera kapitalet i nya lån.”

Vad bör jag tänka på innan jag börjar investera?

“Att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner ger en riskspridning till din totala portfölj om du i övrigt investerar i aktier och traditionella ränteplaceringar. Som i alla typer av investeringar handlar det om att sprida sina risker. Du sprider dina risker om du investerar i en korg av lån vilket du gör via våra autoinvestkonton. Det är du som investerare som får avkastningen på lånen och det är du som tar kreditrisken.”

Hur kommer jag igång?

“Det är väldigt enkelt. Allt du behöver göra är att registrera dig med BankID och sätta in kapital via en direktöverföring som går på några sekunder. Sen får du välja vilken typ av konto du vill investera i: Autoinvestkonto eller manuellt konto.”

Investera i peer-to-peer lån redan idag.