Så här fungerar andrahandsmarknaden

Andrahandsmarknaden skapar likviditet för dina investeringar på vår plattform. Investerare kan tack vare andrahandsmarknaden köpa och sälja konton med genomförda investeringar. Vi ser att andrahandsmarknaden har varit en efterfrågad tjänst och redan första två veckorna genomfördes 348 st transaktioner. Det är nu ännu mer intressant att investera i lån.

Det är enkelt att komma igång med andrahandsmarknaden och det är helt avgiftsfritt att köpa och sälja konton.

Köpa konton

Du köper ett konto genom att välja bland de konton som ligger uppe till försäljning. Tänk på att kontrollera att kontot du tänker köpa passar in i din investeringsstrategi vad gäller exempelvis löptid och att priset som efterfrågas ligger i linje med vad du tycker att kontot är värt. Det är säljaren som sätter priset i procent av utestående kapital. Det utestående kapitalet är summan av alla kommande amorteringar i kontot.

Ett försäljningspris på under 100 procent innebär att säljaren har lagt upp sitt konto till ett pris som understiger summan av de kommande amorteringarna, och ett försäljningspris på över 100 procent innebär således att säljaren lagt upp sitt konto till ett pris som överstiger summan av de kommande amorteringarna.

När du köpt ett konto får du ett kvitto på affären som du hittar under “Meddelanden” i ditt inloggade läge.

Sälja konton

Du som säljare väljer vilket pris du är villig att sälja kontot för. Du sätter försäljningspriset i procent av utestående kapital. Det utestående kapitalet är summan av alla kommande amorteringar i kontot. Likvida medel på kontot ingår aldrig i försäljningen av ett konto utan förs automatiskt över till ditt huvudkonto i samband med att du lägger upp ditt konto till försäljning. Du kan även se hur mycket försäljningspriset blir i kronor.

Om det sker förändringar i ditt konto under tiden som kontot ligger uppe till försäljning kommer det resultera i att försäljningspriset också förändras. Det kan röra sig om att en låntagare betalar tillbaka på ett lån och att utestående kapital därmed minskar eller att du investerar i nya lån genom kontot. Ifall det är ett autoinvestkonto du har lagt upp till försäljning kommer det inte att ske ytterligare investeringar då kontot ligger uppe till försäljning.

Eftersom all handel på plattformen sker mellan investerare på plattformen krävs det att en annan investerare väljer att köpa ditt konto till det försäljningspris du satt för att ditt konto ska bli sålt. Det kan vara värt att tänka på det när du ska sälja ditt konto. Ett lägre försäljningspris kan leda till att det blir lättare att sälja ditt konto. När ditt konto ligger uppe till försäljning har du alltid möjligheten att avbryta försäljningen och lägga upp det på nytt med ett annat pris.

När försäljningen har genomförts får du ett kvitto på affären som du hittar under “Meddelanden” i ditt inloggade läge.

Hur fungerar det med skatt på andrahandsmarknaden?

När du köper ett konto på andrahandsmarknaden kan du göra det till ett pris som avviker från värdet på fordringarna. Köper du ett konto till ett pris som understiger värdet på fordringarna kommer du att göra en vinst när låntagarna amorterat ett belopp som överstiger köpeskillingen. Köper du kontot till ett pris som överstiger de kvarvarande amorteringarna gör du en förlust när lånen är slutbetalda.

Säljer du ditt konto till ett försäljningspris som är detsamma som värdet på fordringarna gör du varken en vinst eller förlust i samband med försäljningen. Säljer du däremot ditt konto till ett försäljningspris som understiger värdet på fordringarna gör du en förlust, och säljer du ditt konto till ett försäljningspris som överstiger värdet på fordringarna gör du en vinst.

Vinst och förlust deklareras på blankett K4 avsnitt D. För den som köpt ett konto tas vinst upp i deklarationen det år amorteringen överstiger köpeskillingen för ett enskilt lån och förlust tas upp när ett lån är avslutat/återbetalt till fullo. Den som har sålt ett konto tar upp en eventuell vinst/förlust samma år som försäljningen sker. För privatpersoner beskattas kapitalvinster med 30% och kapitalförluster är avdragsgilla till 70 %. Vinster och förluster kan självklart kvittas mot varandra.

Vi kommer under januari månad att skicka ut ett årsbesked som redovisar eventuella vinster och förluster vid handel på andrahandsmarknaden för att underlätta vid deklarationen. Vi har även skapat en deklarationsguide för handel på andrahandsmarknaden.

Du kan läsa mer om andrahandsmarknaden här.

Har du fler frågor eller feedback på andrahandsmarknaden är du välkommen att höra av dig till oss på hello@lendify.se