Spara pengar i fonder

Att spara pengar i fonder är vanligt i Sverige men för den som ska sätta igång med fondsparande, eller bara vill se över sitt befintliga sparande, kan det kanske kännas svårt att få en överblick. Här nedan svarar vi därför på fyra av de vanligaste frågorna om att spara pengar i fonder.

Varför ska man spara i fonder?

Att spara pengar i fonder har många fördelar. Som du kanske redan vet består en fond av kollektivt ägda värdepapper, som till exempel obligationer eller aktier. Din investering likväl som risken sprids alltså över flera olika värdepapper. Dessutom är det relativt enkelt att spara i fonder. En fondförvaltare väljer, köper och säljer värdepapper inom fonden, vilket innebär att du inte själv behöver göra det.

Vilka fonder kan man spara i?

Det finns många olika typer av fonder du kan spara pengar i. Fondtypen bestäms av vilka tillgångar fonden investerar i.

En aktiefond placerar minst 75% av sin förmögenhet i aktier medan en räntefond placerar i räntebärande värdepapper så som obligationer eller statsskuldsväxlar. Det finns även fonder som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper, sådana kallas för blandfonder.

Indexfonder, eller passivt förvaltade fonder, är fonder som har som mål att ha en utveckling och avkastning som går i linje med det marknadsindex som fonden ska följa.

Hedgefonder har som mål att skapa en positiv avkastning, oavsett hur utvecklingen på marknaden ser ut. En sådan fond har friare regler kring hur pengarna får placeras än till exempel en aktiefond har.

Väljer du att spara i en så kallad fond-i-fond placeras pengarna i en annan fond istället för i till exempel aktier eller obligationer. Det finns även fonder som endast placerar i specifika branscher, marknader och regioner.

Vad kostar det att spara i fonder?

Det enkla svaret på den frågan är; det beror på! Hur många och hur stora avgifter du behöver betala när du sparar pengar i fonder beror helt på vilken fond du tittar på.

De vanligaste avgifterna är förvaltningsavgift, en årlig avgift och avgiften för att köpa och sälja dina fondandelar.

Förvaltningsavgiften är till för att täcka fondförvaltarens kostnader för administration och förvaltning av fonden du sparar i. Ibland tas även en årlig avgift ut. Förutom förvaltningsavgiften innefattar den även kostnaden för till exempel rådgivning. Köp- och säljavgiften är precis vad det låter som; en avgift för att köpa eller sälja fondandelar.

Vissa fonder har också något som kallas för prestations- eller resultatbaserade avgifter. Det är en avgift som du bara behöver betala om fonden uppnår ett visst mål. Detta är vanligast i hedgefonder.

Hur många av dessa avgifter och hur mycket du behöver betala varierar alltså från fond till fond, så när du jämför olika fonder är det klokt att också jämföra deras avgifter.

Hur säkert är det att spara i fonder?

Att spara i fonder innebär alltid en risk att du förlorar de pengar du har investerat. När du ser över ditt sparande finns det därför ett återkommande råd som du, oavsett sparform, alltid bör ha i åtanke; investera bara så mycket pengar som du har råd att vara utan.

Sparande i fonder innebär dock en mindre risk jämfört med att spara i aktier, eftersom riskspridningen i en fond oftast är större. För att sprida risken ytterligare kan det också vara bra att spara dina pengar i flera olika fonder. För de olika fondtyperna som vi nämnde ovan innebär det generellt sett en större risk att spara pengar i aktiefonder än till exempel i räntefonder men oavsett risknivå på fonden är det i slutändan hur stor risk du som sparare är beredd att ta som ska styra dina val.

När du ska bedöma det bör du fundera över vad du sparar till och på hur lång sikt du sparar. Om du vill få dina sparpengar att växa på lång sikt kan du också vara beredd att ta lite större risker. Vet du att du behöver tillgång till pengarna relativt snart är det klokt att välja en fond med lägre risk.

Hur mycket tid du är beredd att ägna åt ditt sparande spelar också in när man talar om risk. Om du är villig att engagera dig mycket och följa fondernas utveckling kontinuerligt för att försöka pricka bra köp- och säljlägen kanske du också kan ta en lite högre risk med ditt fondsparande. Vill du däremot ägna ganska lite tid åt ditt sparande kan det vara klokt med ett månadssparande. Då köper du fondandelar kontinuerligt, oavsett marknadsläge, och behöver på så sätt inte hålla lika noggrann koll på när det är bra eller dåligt köpläge.

Investera dina pengar hos Lendify

Ett alternativ till fondsparande är att investera dina pengar hos Lendify. Med låg risk och hög avkastning lånar du ut pengar till kreditvärdiga personer via vår digitala plattform. Sparar du på kortare sikt kan du få pengarna utbetalda en gång i månaden. Vill du ha ett sparande på längre sikt kan du välja att återinvestera pengarna i nya lån och därmed låta din investering växa ytterligare över tid. När du vill få tillgång till pengarna väljer du helt enkelt att få dem utbetalda.