Sparande till barnbarn

Sparande till barnbarn hos Lendify

Många sparar pengar till sig själva, till exempel inför livet som pensionär, men ibland vill du spara pengar till någon annan. Att spara till sina barn för att ge dem en bra start i livet är vanligt och många vill även starta ett sparande till barnbarn. Det finns några saker som kan vara bra att tänka på innan du startar sparandet och därför har vi samlat tre tips på hur du bäst sparar pengar till dina barnbarn.

Vilken typ av sparande ska jag välja till mitt barnbarn?

Två olika sparformer brukar vara populära när man pratar om att spara pengar åt någon annan; att spara i en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. En av de stora fördelarna med båda dessa är att du slipper betala skatt på vinst vid varje försäljning, något som du måste göra om du direktsparar. Istället dras en schablonskatt varje år, vilket dock innebär att du betalar skatt även om värdet skulle minska.

Om du sparar i en kapitalförsäkring i ditt eget namn kan du välja att sätta barnbarnet som förmånstagare och dessutom bestämma själv när och hur barnbarnet ska få tillgång till pengarna. Sparande i en kapitalförsäkring innebär att du betalar en försäkringspremie och de kan också komma med andra avgifter, så jämför dessa innan du väljer bolag.

Ett investeringssparkonto har alltså liknande skattemässiga villkor som en kapitalförsäkring men ofta lägre avgifter. Du kan dock inte styra utbetalningstiden och inte heller sätta ditt barnbarn som förmånstagare på ett investeringssparkonto. För att försäkra dig om att pengarna på kontot går till ditt barnbarn i händelse av dödsfall måste du därför skriva in det i ett testamente.

Ska jag spara i mitt eget eller barnbarnets namn?

Sparar du i eget namn styr du själv över hur pengarna förvaltas och när ditt barnbarn ska få tillgång till dem. Juridiskt sett är pengarna fortfarande dina så för att försäkra dig om att sparandet går till ditt barnbarn bör du skriva in det i ett testamente, om du inte har dem i en kapitalförsäkring där du kan bestämma förmånstagare.

Sparar du i barnbarnets namn kommer barnbarnet själv bestämma över pengarna från det att denne fyller 18 år. Du behöver oftast föräldrarnas tillstånd för att öppna ett konto i barnbarnets namn.  Utöver detta finns det ytterligare en aspekt att ha i åtanke när du väljer om du ska spara i ditt eller barnbarnets namn.

Hur sparar jag rättvist till flera barnbarn?

Kanske har du turen att få mer än ett barnbarn som du vill spara pengar till? Ur rättvisesynpunkt är det lättare att fördela de sparade pengarna mellan dina barnbarn om du har ett gemensamt sparande för dem allihopa. För att kunna lösa det måste sparandet ske i ditt eget namn. När tiden är inne för att ge pengarna till dina barnbarn delar du helt enkelt upp det du har sparat ihop i lika stora delar. Skulle pengarna istället sparas i respektive barnbarns namn kan slutsumman som de får ta del av att skilja sig mycket åt, eftersom sparandet kommer att ha skett under olika perioder med olika förutsättningar på marknaden.

Spara till dina barnbarn hos Lendify

När du investerar dina pengar hos Lendify lånar du ut pengar till kreditvärdiga privatpersoner via vår digitala plattform. Med låg risk och hög, månatlig avkastning kan du på så sätt skapa ett sparande till dina barnbarn. Avkastningen betalas ut en gång i månaden men kan också återinvesteras i nya lån och därmed växa ytterligare över tid. När du vill att barnbarnet ska få tillgång till pengarna väljer du helt enkelt att få pengarna utbetalda.

Läs mer om hur du investerar hos Lendify.